Vabimo krajane KS Lavrica in VS Orle , na zbor krajanov, ki bo v ponedeljek 9.5.2011

Na podlagi  69. člena Statuta Občine Škofljica,  (Ur.l. RS 1/10 in 101/10) ,

Vabimo krajane KS Lavrica in VS Orle , na zbor krajanov, ki bo v

ponedeljek, 9. 5. 2011, ob 19. uri,
v Domu krajanov na Lavrici, Dolenjska cesta  327, Škofljica.


Dnevni red:
1. Seznanitev s pripravami za gradnjo vrtca in šole Lavrica
2. Pregled aktualnih zadev
3. Razno

Ivan Jordan, l.r.
ŽUPAN

Datum:  3. 5. 2011
Številka:  03607-24/2011

Arhiv novic