Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3;

SKLEP

Gradivo bo javno razgrnjeno od 28.11.2011 do 12.12.2011, v prostorih Občine Škofljica. Ogled je možen vsak dan v poslovnem času Občine.

Javna obravnava v četrtek, 1.12.2011, ob 18. uri v kulturni dvorani Škofljica.

Arhiv novic