OSNOVNA ŠOLA LAVRICA

Strokovna komisija (v nadaljnjem: komisija) je pripravila končne pogoje projektne naloge za izdelavo najprimernejše arhitekturne idejne zasnove za gradnjo nove šole na Lavrici, katerih temeljna izhodišča so: 

- energetska učinkovitost,
- optimalna uporabnost in bivalno udobje,
- faznost gradnje in
- sodobni trendi arhitekture, gradbenih materialov in druge opreme.

Projektna naloga je bila posredovana večjemu številu projektantov, pri čemer je imel vsak član komisije možnost podati svoj predlog.
Rok za izdelavo strokovno najprimernejše idejne zasnove je 31.05.2012.
Po tem roku bo komisija pregledala vse prispele idejne zasnove in izoblikovala predlog izbora strokovno najustreznejše idejne zasnove, ki bo osnova za nadaljnje aktivnosti. Bodisi:

- izdelavo idejnega projekta,
- izdelavo končnega projekta ali
- javni razpis za projektiranje in gradnjo.
Predlog strokovne komisije naj bi obravnaval in o njem tudi odločil, Občinski svet Občine Škofljica, predvidoma na junijski seji.
Glede na sprejet sklep občinskega sveta bo komisija izvedla nadaljnje aktivnosti, o katerih vas bomo sproti obveščali.

 Škofljica, Maj 2012     

Arhiv novic