ŠKOFLJICA ima REDARJA!

S 01.01.2012 je z delom pričel nov Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica, s sedežem: Taborska cesta 1, Grosuplje, telefon: 01/78 88 750.
Delo inšpektorata bo potekalo v okviru dosedanje prakse, s to razliko, da bo osebno dosegljiva v prostorih Občine Škofljica ob Sredah.

redar.png

Nova pridobitev za občino pa je redarska služba.
Redar je skupaj s policijo že pregledal vso perečo problematiko v občini, kjer izstopa zlasti jutranji "prometni kaos".
Redar bo kršitelje sprva samo opozoril, nato pa pričel izrekati globe. Še zlasti v okolici šol, vrtcev in šolskih poteh.
Kot je razvidno iz priložene fotografij je redar nekaj opozoril že izdal. Tokrat še zgolj simbolično. Že jutri bo to realnost.

Prve poizkusne meritve z radarjem so bile opravljene 10. 7. 2012.  Radar je preverjal hitrost skozi naselje Pijava Gorica.
radar.JPG

Torej, bodimo strpni in spoštujmo prometne predpise!

Škofljica, 17. julij 2012           

Ivan Jordan - Župan

 

Arhiv novic