Zemljevid Občine Škofljica

 

Zemljevid občine Škofljica
(686 kb)

Zemljevid Škofljica (355 kb)

Zemljevid Lavrica (340 kb)

Zemljevid Pijava Gorica (549 kb)

LEGENDA

 

 

 

 

 

 

Pisno dovoljenje za  objavo
štev. 734/04-TŠ z dne 15.12.2004 je izdal:

Geodetski inštitut Slovenije
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana