Namera za sklenitev menjalne pogodbe

Občina Škofljica v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 11/2018, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št.31/2018), objavlja Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe. 

pregled vsebine

Arhiv javnih objav