JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po odprtem postopku št.: JN 43004-04/2012 Zamenjava vodovoda v naselju Pevčeva dolina 2. Faza

Na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp, z dne 11. 7. 2012, pod št. JN7488/2012, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku: Zamenjava vodovoda v naselju Pevčeva dolina 2. Faza

 

Rok za predložitev ponudb je do 1. 8. 2012, do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 1.8. 2012 ob 11.00 uri v prostorih naročnika.

 

Arhiv razpisov