Obvestilo upokojencem, ki prejemajo pokojnino iz Republik nekdanje SFRJ

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nam je posredovalo dopis da morajo upokojenci, ki prejemajo pokojnino iz republik nekdanje SFRJ, ki so na osnovi dopolnitve zakona letos prvič upravičeni tudi do letnega dodatka - regresa, in ga niso prejeli, izpolniti obrazec oz. zahtevek za izplačilo letnega dodatka in ga posredovati ZPIZ-u. Obrazec lahko pridobite v sprejemni pisarni Občine Škofljica.
 
Problem je nastal v tem, da prejemnik tuje pokojnine, ki ne prejema slovenskega dodatka, ni zajet v evidenci ZPIZ-a, zaradi česar regresa ni prejel. Ostali slovenski upokojenci, ki prejemajo pokojnine iz republik nekdanje SFRJ, in prejemajo slovenski dodatek, so regres prejeli.
Arhiv razpisov