JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po odprtem postopku št.: JN 43004-02/2011 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. Sklop – Izgradnja kanalizacije v Občini Škofljica

Na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp, z dne 18. 7. 2012, pod št. JN7810/2012, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. Sklop – Izgradnja kanalizacije v Občini Škofljica  Rok za predložitev ponudb je do 7. 9. 2012, do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 7.9. 2012 ob 13.00 uri v prostorih naročnika.

 

Arhiv razpisov