JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po postopku s pogajanji št.: JN 43004-05/2012 Ureditev meteorne kanalizacije Dole

Na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp, z dne 20. 7. 2012, pod št. JN 7908/2012, je bil objavljen javni razpis po  postopku s pogajanji: Ureditev meteorne kanalizacije Dole


Rok za predložitev ponudb je do 6. 8. 2012, do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 6.8. 2012 ob 11.00 uri v prostorih naročnika.

Občina Škofljica

Arhiv razpisov