JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po postopku s pogajanji št.: JN 43004-06/2012

Na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp, z dne 7. 8. 2012,je bil  pod št. JN 8556/2012, objavljen javni razpis po  postopku s pogajanji: Rekonstrukcija kulturne dvorane

Rok za predložitev ponudb je do 29. 8. 2012, do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 29.8. 2012 ob 11.00 uri v prostorih naročnika.


 
Občina Škofljica

Arhiv razpisov