JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po postopku s pogajanji št.: JN 43004-07/2012 Ureditev skednja kot večnamenskega prostora v Pijavi gorici

Na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp, z dne 9. 8. 2012, pod št. JN 8695/2012, je bil objavljen javni razpis po  postopku s pogajanji: Ureditev skednja kot večnamenskega prostora v Pijavi gorici
Rok za predložitev ponudb je do 28. 8. 2012, do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 28.8. 2012 ob 11.00 uri v prostorih naročnika.
Arhiv razpisov