JAVNI POZIV za opredelitev interesa in predlogov - izvajanje dejavnosti na gradu Lisičje


1. IZVAJALEC JAVNEGA POZIVA

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

2. PRAVNA PODLAGA IN IZHODIŠČA  ZA IZVEDBO JAVNEGA POZIVA  
Občina objavlja javni poziv na podlagi projektne naloge: Celovita obnova dvorca Lisičje, 2012.

Izvajalec je v fazi izdelave projekta s katerim namerava kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev, za obnovo objekta z vsemi pripadajočimi vsebinami.

Začetek aktivnosti predviden v letih 2013/2014.

3. NAMEN
Občina Škofljica želi s tem pozivom pridobiti čim več neobvezujočih vlog, pobud za aktivno gospodarsko, negospodarsko, turistično, kulturno-umetniško, društveno in drugo dejavnost za oživitev dvorca Lisičje.

Na podlagi analize prejetih predlogov, bo razpisovalec z ponudniki želenih vsebin sklenil pisni dogovor za aktivno nadaljnje sodelovanje, ki bo vključeno v zaključno fazo projektiranja, kot dela celovite obnove dvorca Lisičje.

Analizo prejetih predlogov bomo objavili na spletni strani.

4. CILJ JAVNEGA POZIVA
I. Pridobiti interes zasebnih partnerjev za izvajanje dejavnosti na dvorcu Lisičje, kot so;
Gostinske dejavnosti: 
- kavarna ali slaščičarna,
- restavracija.

Turistične dejavnosti
- hotelske verige (standard najmanj s štirimi zvezdicami ),
- prodajalna z lokalnimi in domačimi izdelki.

Druge dejavnosti,
- ki odgovarjajo vsebini projektne naloge Obnova dvorca Lisičje.

II. Pridobiti interes in pobude negospodarskih subjektov  in posameznikov za aktivno izvajanje dejavnosti, ki odgovarjajo vsebini projektne naloge Obnova dvorca Lisičje.

III. Pridobiti informacije o možnosti so-financiranja v obliki javno-zasebnega partnerstva oziroma drugih oblik poslovnega sodelovanja.

4. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV (PREDLAGATELJI)
Pričakujemo, da bodo predlogi vsebovali: 
osnovne podatke o prijavitelju,
da bo prijavitelj izpolnjeval formalne pogoje za opravljanje predlagane dejavnosti,
opredelitev in utemeljitev izbora dejavnosti, 
navedbo možnosti sofinanciranja s strani predlagatelja (dejavnost gospodarskega pomena).

5. POGOJI IZBORA 
Izvajalec ni vezan na prejete predloge.

Prednostno se bodo obravnavali predlogi, ki bodo v sklopu priložene projektne naloge Obnove dvorca Lisičje.

Izvajalec ni vezan na pisni odgovor glede prejetih predlogov in izbora, temveč bo analizo vseh predlogov objavil na svoji spletni strani http://www.skofljica.si

6. ODDAJA PREDLOGOV
Predlagatelj odda predlog v pisni obliki na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom »Dvorec Lisičje«.  Javni poziv je odprt do konec meseca oktobra 30.10.2012
Strokovna komisija bo prejete vloge pregledala  28. septembra 2012 in 30. oktobra 2012.  

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na Tel.: 01/360 16 00 oziroma pišete na: info@envirodual.com. ŽUPAN 
Ivan Jordan

  

Arhiv razpisov