JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA NAJEM KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2013

Na podlagi 8. člena Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica, 
Občina Škofljica objavlja

JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA NAJEM KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV 
V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2013


1. Vlogo za najem lahko vložijo društva, enote društev, politične stranke in neodvisne liste, ki imajo sedež v občini, skupine, posamezniki (ce), ki imajo stalno bivališče v občini in društva in organizacije s sedežem izven občine Škofljica.

2. Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) so namenjeni izvedbi kulturnih prireditev, srečanj, delavnic, izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov in sicer od ponedeljka do sobote v času od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 22.00, ob nedeljah (po dogovoru z upravnikom).  

3. V navedenih prostorih je možno izvajati sledeče dejavnosti: 
• Kulturna dvorana Škofljica (maksimalno število obiskovalcev: 100): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna dejavnost,….
• Kulturna dvorana Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 80): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna dejavnost,….
• Oder v Kulturni dvorani Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 20): sestanki, delavnice, 
• Kulturni dom Pijava Gorica (maksimalno število obiskovalcev: 20): delavnice, predavanja, …
• Društvena soba Škofljica s souporabo mini kuhinje (maksimalno število obiskovalcev: 25): delavnice, izobraževanje (tečaji tujih jezikov, predavanja), …

4. Cenik in vloga in priloge za koriščenje prostorov so objavljene na spletni strani občine Škofljica:  http://www.skofljica.si. Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno pošljete na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica do 21. decembra 2012.
5. Vlagateljem, ki imajo na občini deponirane e – naslove, bomo vlogo in priloge posredovali po e- pošti.

6. V ceno koriščenja prostora je vključeno: koriščenja najetega in parkirnega prostora, uporaba sanitarij, čiščenje, ogrevanje, osvetlitev in v dogovoru z upravnikom tudi uporaba tehnike za projekcijo. 

7.  Pričetek uporabe prostorov je predviden: 1. januarja 2013
    Zaključek uporabe prostorov je predviden: 31.  decembra  2013                            

8. Vlagatelji morajo v priloženi urnik vpisati tudi vse termine koriščenja, ki so jim že dodeljeni.

9. Vloge bodo obravnavane na podlagi  Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica. 

10. Na osnovi prejetih vlog bo uprava občine pripravila predlog najema prostorov, katerega veljavnost potrdi župan. Med občino in uporabnikom bo sklenjena pogodba, v kateri bodo podrobneje navedena pravila koriščenja prostorov med najemodajalcem in najemnikom. 

    Šifra:  674 –  16 / 2012
    Datum:  8. 11. 2012
                                                                                   Občina Škofljica
                                                                             Ivan Jordan, l. r., župan  

 Priloga:

Arhiv razpisov