POZIV K PREDLOGOM ZA IMENOVANJE UPRAVNIKA KULTURNEGA DOMA PIJAVA GORICA IN OBČINSKE HIŠE V SMRJENIH

Na podlagi določil Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi prostori in  objekti v lasti Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 80/2012) 

POZIVAMO 

zainteresirane posameznike/ce, da se prijavijo za upravnika/co

a) Kulturnega doma na Pijavi Gorici, 


b) občinske hiše v Smrjenih za potrebe VS Smrjene.

 

Zaželeno je, da bi bil upravnik/ca iz Pijave gorice ( tč.a ) ali Smrjen ( tč.b ) oziroma neposredne bližine. 

Izbrani upravnik bo imel določene obveznosti tudi v popoldanskem času, zvečer in med vikendi. Z izbranima upravnikoma bo sklenjena  pogodba.

 

Dela in naloge upravnika so:

- Skrb za obratovanje, vzdrževanje stavbe,

- Odklepanje in zaklepanje prostorov,

- Identifikacija morebitnih del na objektu in obveščanje najemodajalca,

- Skupaj z najemodajalcem planirati določena dela na objektu,

 

Prijave z osnovnimi podatki pošljete na naslov: Občina Škofljica, Šmarska c.3, 1291 Škofljica, ali po e-pošti na naslov: obcina@obcina.skofljica.si, najkasneje do 11. 1. 2013.

 

Lep pozdrav!

 

                                                                                                                  Ivan Jordan

                                                                                                                    ŽUPAN

 

 

Škofljica, 21.12.2012


Arhiv razpisov