POZIV K PREDLOGOM ZA IMENOVANJE UPRAVNIKA KULTURNE DVORANE ŠKOFLJICA

     


Na podlagi določil Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi prostori in objekti v lasti Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 80/2012) 

POZIVAMO


zainteresirane posameznike/ce, da se prijavijo za upravnika/co


a) Kulturne dvorane Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Zaželeno je, da bi bil upravnik/ca iz Škofljice oziroma neposredne bližine. 
Izbrani upravnik bo imel določene obveznosti tudi v popoldanskem času, zvečer in med vikendi. Z izbranim upravnikom/co bo sklenjena  pogodba.

Dela in naloge upravnika/ce so:
- skrb za obratovanje in vzdrževanje stavbe;
- odklepanje in zaklepanje prostorov;
- identifikacija morebitnih del na objektu in obveščanje najemodajalca;
- skupaj z najemodajalcem planirati določena dela na objektu.

Prijave z osnovnimi podatki pošljete na naslov: Občina Škofljica, Šmarska c.3, 1291 Škofljica, ali po e-pošti na naslov: obcina@obcina.skofljica.si, najkasneje do 4. 2. 2013.

Lep pozdrav!

                                                                                                                  Ivan Jordan, l. r. 
                                                                                                                    ŽUPAN

Poziv v pdf. obliki.

Arhiv razpisov