JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po odprtem postopku št.: JN 43004-02/2013

JAVNO NAROČILO za izbiro izvajalca gradnje po odprtem postopku št.: JN 43004-02/2013   OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠKOFLJICA .  Javno naročilo je objavljen na Portalu javnih naročil RS http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav, pod št. JN4998/2013 z dne 29. 4. 2013.  Rok za predložitev ponudb je 10. 6. 2013, do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6. 2013 ob 13.00 uri v prostorih naročnika. 

Arhiv razpisov