JAVNO NAROČILO za Strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC

JAVNO NAROČILO za Strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC št.: JN 43002-01/2013  za izvedbo  projekta

  OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI ŠKOFLJICA  


je objavljeno na Portalu javnih naročil RS http://www.enarocanje.si, pod št. JN6173/2013 z dne 23. 5. 2013.  Rok za predložitev ponudb je 10. 6. 2013, do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6. 2013 ob 14.00 uri v prostorih naročnika. 
Arhiv razpisov