Povabilo k sodelovanju honorarnega sodelavca, upravnika/vzdrževalca

      

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, vabi k sodelovanju sodelavca za občasna /honorarna/ dela po po podjemni pogodbi

UPRAVNIKA/VZDRŽEVALCA

Večnamenske športne dvorane

Delo bo občasno, potekalo bo v popoldanskem delovnem času oziroma ob koncih delovnega tedna /sobotah in nedeljah/ in bo zajemalo:

- evidentiranje prisotnosti uporabnikov,

- nadzor nad uporabo večnamenske športne dvorane,

- obveščanje lastnika o stanju dvorane,

- izvedbo manjših popravil.

Za izvajanje del bo sklenjena podjemna pogodba /pogodba o delu/.

K sodelovanju vabimo osebo s IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri in urejenim statusom /primeroma upokojenec/. Pričetek del se predvideva od 15.11.2007 dalje. Vabimo vse, ki ste dinamični in odgovorni, imate tehnično predznanje in visoko stopnjo iznajdljivosti, da se prijavite na naš naslov, Šmarska cesta 3, Škofljica, v roku 15 dni od objave. Več informacij lahko dobite pri Loreni Goričan, tel. 360 16 04.

 

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.

Ž U P A N

Arhiv razpisov