Razpis za čistilca prostorov

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, ponovno razpisuje prosto delovno mesto

 

ČISTILCA PROSTOROV
Večnamenske športne dvorane
in
poslovnih prostorov občine

 

K sodelovanju vabimo delavko/delavca s končano osnovno šolo (I. ali II. stopnjo izobrazbe).

Delo bo potekalo v popoldanskem delovnem času, ob koncih delovnega tedna oziroma izmenično z deljenim delovnim časom in bo zajemalo:
- čiščenje večnamenske športne dvorane,
- čiščenje drugih poslovnih prostorov občine.

Delovno mesto je novo in obsega delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, pričetek zaposlitve pa je predviden za 1. novembra 2007.

Pričakujemo samostojne in zanesljive sodelavke/ce z ustreznim odnosom do dela.

Vaše prijave pričakujemo na naš naslov, Šmarska cesta 3, Škofljica, v roku 15 dni od objave na spletnih straneh oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje. Kontaktna oseba je Lorena Goričan, tel. 360 16 04.


Številka: 100-61/2007
Datum objave: 19. 10. 2007

 

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
              Ž U P A N

Arhiv razpisov