JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA UPORABO KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2014

Na podlagi 8. člena Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica,
Občina Škofljica objavlja

JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA UPORABO KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2014

1. Vlogo za uporabo lahko vložijo društva, enote društev, politične stranke in neodvisne liste, ki imajo sedež v občini, skupine, posamezniki (ce), ki imajo stalno bivališče v občini in društva in organizacije s sedežem izven občine Škofljica.

2. Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) so namenjeni izvedbi kulturnih prireditev, srečanj, delavnic, izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov in sicer od ponedeljka do sobote v času od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 22.00, ob nedeljah (po dogovoru z upravnikom). 

3. V navedenih prostorih je možno izvajati sledeče dejavnosti:
• Kulturna dvorana Škofljica (maksimalno število obiskovalcev: 100): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna dejavnost,….
• Kulturna dvorana Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 80): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna dejavnost,….
• Oder v Kulturni dvorani Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 20): sestanki, delavnice,
• Društvena soba Škofljica s souporabo mini kuhinje (maksimalno število obiskovalcev: 25): delavnice, izobraževanje (tečaji tujih jezikov, predavanja), …

4. Cenik in vloga in priloge za koriščenje prostorov so objavljene na spletni strani občine Škofljica:  http://www.skofljica.si. Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno pošljete na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica do
 23. decembra 2013.
 
5. Vlagateljem, ki imajo na občini deponirane e – naslove, bomo vlogo in priloge posredovali po e- pošti.

6. V ceno koriščenja prostora je vključeno: koriščenja najetega in parkirnega prostora, uporaba sanitarij, čiščenje, ogrevanje, osvetlitev in v dogovoru z upravnikom tudi uporaba tehnike za projekcijo.

Prič 7.  Pričetek uporabe prostorov je predviden:  1. januarja 2014
Prič      Zaključek uporabe prostorov je predviden:       31.  decembra  2014                           

8. Vlagatelji morajo v priloženi urnik vpisati tudi vse termine koriščenja, ki so jim že dodeljeni.

9. Vloge bodo obravnavane na podlagi  Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica.

10. Na osnovi prejetih vlog bo uprava občine pripravila predlog najema prostorov, katerega veljavnost potrdi župan. Med občino in uporabnikom bo sklenjena pogodba, v kateri bodo podrobneje navedena pravila koriščenja prostorov med najemodajalcem in najemnikom.

    Šifra:           61002–102/2013
    Datum:        29. 11. 2013
                                                                                     Občina Škofljica
                                                                               Ivan Jordan l.r., župan 

 

priloge:

- vloga za enkratno uporabo
- vloga za letno uporabo
- urnik kulturna dvorana Škofljica
- urnik društvena soba Škofljica
- urnik kulturna dvorana Lavrica 

 

 

Arhiv razpisov