JAVNI POZIV 24SUB-OB14 – Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

 

 Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju RS.

 

Namen javnega poziva

Ø  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

Ø  vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,

Ø  vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje,

Ø  priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

Ø  vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

Ø  toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

Ø  toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

Ø  vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

Ø  gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe,

Ø  nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.

 

Višina sredstev: skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.000.000 €.

Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

 

Več o razpisu najdete tukaj!

 

Arhiv razpisov