JAVNI POZIV 26SUB-EVOB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

 

Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših električnih vozil, ki vključujejo nova (serijsko proizvedena) električna vozila in nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu.

Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

Ø  nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e;

Ø  vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;

Ø  nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

 

Višina sredstev: višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 200.000 EUR.

Rok za oddajo: vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.

 

Več o razpisu najdete tukaj!

 

Arhiv razpisov