Razpis za čistilca prostorov

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, vabi k sodelovanju


ČISTILCA PROSTOROV
Večnamenske športne dvorane
in
poslovnih prostorov občine

 

Razpisujemo prosto delovno mesto za  delavko/delavca s končano osnovno šolo (I. ali II. stopnjo izobrazbe).

Delo bo potekalo izmenično, v dopoldanskem ali popoldanskem času ter ob koncih delovnega tedna in bo zajemalo:
- čiščenje večnamenske športne dvorane,
- čiščenje drugih poslovnih prostorov občine.

Delovno mesto je novo in obsega delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Pričetek zaposlitve je predviden takoj.

Pričakujemo samostojne in zanesljive sodelavke/ce z ustreznim odnosom do dela.

Vaše prijave pričakujemo na naš naslov, Šmarska cesta 3, Škofljica, v roku 15 dni od objave. Kontaktna oseba je Lorena Goričan, tel. 360 16 04.


Poleg zaposlitve v redno delovno razmerje, iščemo tudi honorarne sodelavce z urejenim statusom (primeroma upokojenci) za delo po podjemni pogodbi,  za čiščenje predmetnih prostorov, vse v skladu z danimi potrebami.


Škofljica, 26.11.2007

 

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
         Ž U P A N

Arhiv razpisov