Razpis za prosto delovno mesto hišnika

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, razpisuje prosto delovno mesto

 

                                  H I Š N I K A


K sodelovanju vabimo delavca s IV. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri.

Delo bo potekalo dopoldan in bo zajemalo:
- opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav,
- opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi,
- obveščanje o stanju naprav opreme in potrebi po večjih popravilih,
- urejanje okolice objektov. 

Delovno mesto je nadomestno, zaradi upokojitve delavca in obsega delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, pričetek zaposlitve pa je predviden za 1. marca 2008.

Pričakujemo dinamičnega in odgovornega sodelavca, s tehničnim predznanjem in visoko stopnjo iznajdljivosti.

Vaše prijave pošljite na naš naslov, Šmarska cesta 3, Škofljica, v roku 15 dni od objave na spletnih straneh oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje. Kontaktna oseba je Lorena Goričan, tel. 360 16 04 oziroma 360 16 05.


Šifra: 100-1/2008
Datum: 10. 1. 2008

 


Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
             Ž U P A N

 

Arhiv razpisov