Obvestilo o naročilu za oddajo javnega naročila OSNOVNA ŠOLA LAVRICA – I. FAZA

Objava je dostopna na spletni povezavi

Portala: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=386425

 

 

ARHITEKTURA-1_FAZA

0-VM-PZI OS LAVRICA-1_FAZA 

ELEKTRO_INSTALACIJE-1_FAZA

GRADBENE_KONSTRUKCIJE_1._FAZA

STROJNE_INSTALACIJE_-_1_FAZA

ZUNANJA_UREDITEV 

PGD OŠ LAVRICA 1. DEL  1 [rar, 51 MB]

PGD OŠ LAVRICA 1. DEL  2

PGD OŠ LAVRICA 1. DEL  3  

PGD OŠ LAVRICA 1. DEL  4 

 PGD OŠ LAVRICA  2. DEL

GRADBENO DOVOLJENJE 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Obcina Skofljica JN OS Lavrica I faza

 

Škofljica, 27.5.2015 

 

Arhiv razpisov