Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica v sezoni 2015 /2016


Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Škofljica, sprejetega na 5. redni seji dne 23. aprila 2015 o ceni najema oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica, pozivamo športna društva in klube k oddaji vloge za najem oglasnih mest v Večnamenski športni dvorani Škofljica.

Velikost plakatnega mesta je 1400 mm x 1000 mm. Na voljo je 32 plakatnih mest.

Najem enega plakatnega mesta znaša 80,00 € letno (v ceno ni vključen DDV). Znesek najemnik poravna na podlagi izstavljenega računa.

Izpolnjeno (priloženo) vlogo pošljite do vključno 30. septembra 2015  na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali podpisano, žigosano in preslikano po e – pošti na naslov: zdravko.iglicar@siol.net

Interesenti bodo o številu odobrenih oglasnih mest, ki bodo odvisna od števila prejetih vlog, obveščeni najkasneje do  8. oktobra 2015.

Z najemniki oglasnih mest bo sklenjena pogodba.

  

Vloga  

 

Občina Škofljica

Ivan JORDAN, l. r.

     Ž U P A N

Arhiv razpisov