JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA UPORABO KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2016

                       

 Grb_Skofljica.png

 


Na podlagi 8. člena Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica, Objavlja (Uradni list RS, št. 80/2012)

 JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA UPORABO KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2016

     

                  1. Vlogo za uporabo lahko vložijo društva, enote društev, politične stranke in neodvisne liste, ki       imajo sedež v občini, skupine, posamezniki (ce), ki imajo stalno bivališče v občini in društva in       organizacije s sedežem izven občine Škofljica.  

                    2. Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) so namenjeni izvedbi kulturnih prireditev,          srečanj, delavnic, izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov in sicer od ponedeljka do           petka v času od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 22.00, ob sobotah in nedeljah (po dogovoru z upravnikom).  

         

                3. V navedenih prostorih je možno izvajati sledeče dejavnosti: 

              • Kulturna dvorana Škofljica (maksimalno število obiskovalcev: 100): koncerti, razstave, gledališke           predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade,                  projekcija filmov, plesna dejavnost,….

                • Kulturna dvorana Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 80): koncerti, razstave, gledališke            predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade,                   projekcija filmov, plesna dejavnost,….

                • Društvena soba Škofljica s souporabo mini kuhinje (maksimalno število obiskovalcev: 25):                         delavnice, izobraževanje (tečaji tujih jezikov, predavanja), …


                4. Cenik in vloga in priloge za koriščenje prostorov so objavljene na spletni strani občine                              Škofljica:  http://www.skofljica.si. Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih                   ur in izpolnjeno pošljete na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica do  

                                    15. decembra 2015.

 

                  5. V ceno koriščenja prostora je vključeno: koriščenja najetega in parkirnega prostora, uporaba               sanitarij, čiščenje, ogrevanje, osvetlitev in v dogovoru z upravnikom tudi uporaba tehnike za                    projekcijo. 

                   6. Pričetek uporabe prostorov je predviden:  1. januarja 2016

                      Zaključek uporabe prostorov je predviden:       31.  decembra  2016                            


                 7. Vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori                  v lasti Občine Škofljica. 


                 8. Na osnovi prejetih vlog bo uprava občine pripravila predlog koriščenja prostorov, katerega                   veljavnost potrdi župan. Pri večkratnem letnem koriščenju prostorov enega uporabnika, bo                     sklenjena pogodba, v kateri bodo podrobneje navedena pravila koriščenja prostorov med občino               in uporabnikom. 


                        Šifra:           61002–52/2015

                        Datum:        11. 11. 2015

                                                                                    Občina Škofljica

                                                                               Ivan Jordan, župan l.r. 
             Vloge. 

 


Arhiv razpisov