Javno naročilo Tehnološka oprema kuhinje za OŠ Škofljica – PŠ Lavrica

 

Javno naročilo Tehnološka oprema kuhinje za OŠ Škofljica – PŠ Lavrica je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 09.02.2016, pod številko objave JN881/2016 – povezava na spletno stran portala:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=414947

 

 Dokumentacija  

Škofljica, 11.2.2016 

Arhiv razpisov