Poziv k podaji predlogov za imenovanje članov Sveta OI Ljubljana okolica

Imenovanje članov Sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica – poziv 

DRUŠTVA, ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV IN POSAMEZNIKI S PODROČJA KULTURNIH DEJAVNOSTI

Obveščamo vas, da članom Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica poteče mandat, na podlagi česar vas v skladu s 27. členom Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) pozivamo k podaji predlogov za kandidate za člane Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica.

Člane omenjenega Sveta imenuje direktor JSKD na predlog lokalnih skupnosti z območja izpostave. Lokalne skupnosti pa predlog oblikujejo tako, da k evidentiranju kandidatov pozovejo društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni lokalni skupnosti.

 

Predloge kandidatov prosimo posredujte na naslov:

OBČINA ŠKOFLJICA
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Šmarska cesta 3
1291   ŠKOFLJICA

 

v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje članov Sveta OI Ljubljana okolica – ne odpiraj«, najkasneje do 17.3.2016.

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje  h kandidaturi ter obrazložitev predloga.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

 

Roman Brunšek, l. r.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Arhiv razpisov