Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2017


Na podlagi Sklepa o ceni najema oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica št. 674-6/2015, z dne 23.4.2016, Občina Škofljica poziva športna društva in klube k oddaji vloge za najem oglasnih mest v Večnamenski športni dvorani Škofljica.

 Velikost oglasnega mesta je 1414 mm x 1000 mm (B0 format). Na voljo je 32 plakatnih mest.

 Najem enega oglasnega mesta znaša 80,00 € letno (v ceno ni vključen DDV). Znesek najemnik poravna na podlagi izstavljenega računa.

 

Izpolnjeno vlogo pošljite do vključno 12. 12. 2016 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali podpisano, žigosano in preslikano po e – pošti na naslov: zdravko.iglicar@siol.net

 

Interesenti bodo o številu odobrenih oglasnih mest, ki bodo odvisna od števila prejetih vlog, obveščeni najkasneje do  19. 12. 2016.

 Z najemniki oglasnih mest bo sklenjena pogodba.

 

  

Ivan JORDAN, l. r.

                     Ž U P A N  

  Škofljica, 25.10.2016

 

vloga 

 

 

Primer oglasnega mesta:

oglasne.jpg 

Arhiv razpisov