Javni razpis za uporabo plesne, večnamenske športne dvorane in telovadnice v OŠ Škofljica v sezoni 2008/2009

JAVNI RAZPIS
ZA UPORABO PLESNE, VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE
IN TELOVADNICE  V OSNOVNI ŠOLI  ŠKOFLJICA
V SEZONI 2008 / 2009

Vabimo športna društva, klube, rekreativne skupine…, da vložite vlogo za uporabo prostorov (telovadnica OŠ Škofljica, plesna dvorana in večnamenska športna dvorana Škofljica), ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, malega nogometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona, plesni dejavnosti in različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji, ).

Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjeni v kakovostni in tekmovalni šport in so vključeni v financiranje programa športa iz proračuna Občine Škofljica.

Vloga mora obvezno vsebovati:
• naziv in naslov društva / kluba, rekreativne skupine,…
• priimek, ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe,
• naslov prejemnika računov za najem športne površine,
• želeni termin (v okviru spodaj navedenih dni v tednu),
• oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
• seznam udeležencev v skupini.

Obrazec vloge in cenik najema prostorov bosta objavljena na spletni strani Občine Škofljica. Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in jo izpolnjeno pošljite na naslov:  Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica  do vključno 30.  julija 2008.


Prič Pričetek rekreacije    je predviden: 1. septembra 2008
Prič Zaključek rekreacije je predviden: 24.  junija  2009

Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati:
• ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek:               16.00 – 22.00 ure
• sobota: 9.00 – 22.00 ure
• nedelja: po dogovoru
                                                                                                                            
Na osnovi prejetih vlog, bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja prostorov namenjenih športnim dejavnostim, dokončno pa ga bo  potrdil  župan Občine Škofljica.
Razpis je objavljen v uradnem glasilu, na oglasni deski in spletni strani Občine Škofljica.
Uporabnikom bodo termini dodeljeni za sezono september 2008 – junij  2009.
Med Občino Škofljica in najemniki športnih površin bo sklenjena pogodba o najemu, ki vam jo bomo skupaj z urnikom uporabe prostorov poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali.

Zainteresirani uporabniki razpisanih športnih površin morajo obvezno vložiti vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Škofljica www.skofljica.si. V primeru, da želite prejeti obrazce po e – pošti, prosimo da nam to sporočite na naslov: joze.kastelec@obicna.skofljica.si.

Nepopolnih vlog in vlog, ki bodo prispele po  navedenem datumu, ne bomo obravnavali.


Šifra:         674 – 16 / 2008
Datum:     01.  junija  2008

Občina Škofljica
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.,l.r.  
                  Ž U P A N

Arhiv razpisov