JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA UPORABO KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2017


Na podlagi 8. člena Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica,
Objavlja (Uradni list RS, št. 80/2012)

JAVNI POZIV K VLOŽITVI VLOG ZA UPORABO KULTURNIH OBJEKTOV IN PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V LETU 2017

1. Vlogo za uporabo lahko vložijo društva, enote društev, politične stranke in neodvisne liste, ki imajo sedež v občini, skupine, posamezniki (ce), ki imajo stalno bivališče v občini in društva in organizacije s sedežem izven občine Škofljica.

2. Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) so namenjeni izvedbi kulturnih prireditev, srečanj, delavnic, izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov in sicer od ponedeljka do petka v času od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 22.00, ob sobotah in nedeljah (po dogovoru z upravnikom).

3. V navedenih prostorih je možno izvajati sledeče dejavnosti:
• Kulturna dvorana Škofljica (maksimalno število obiskovalcev: 100): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna dejavnost,....
• Kulturna dvorana Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 80): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna dejavnost,....
• Društvena soba Škofljica s souporabo mini kuhinje (maksimalno število obiskovalcev: 25): delavnice, izobraževanje (tečaji tujih jezikov, predavanja), ...

4. Cenik in vloga in priloge za koriščenje prostorov so objavljene na spletni strani občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno pošljete na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali na e-naslov obcina@obcina.skofljica.si do 15. decembra 2016.

5. V ceno koriščenja prostora je vključeno: koriščenja najetega in parkirnega prostora, uporaba sanitarij, čiščenje, ogrevanje, osvetlitev in v dogovoru z upravnikom tudi uporaba tehnike za projekcijo.

Prič 6. Pričetek uporabe prostorov je predviden: 1. januarja 2017
Prič Zaključek uporabe prostorov je predviden: 31. decembra 2017

7. Vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica.

8. Na osnovi prejetih vlog bo uprava občine pripravila predlog koriščenja prostorov, katerega veljavnost potrdi župan. Pri večkratnem letnem koriščenju prostorov enega uporabnika, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo podrobneje navedena pravila koriščenja prostorov med občino in uporabnikom.

 

 

Šifra: 61002-26/2016
Datum: 11. 11. 2016

 

 


Občina Škofljica
Ivan Jordan, župan 
 

 

Arhiv razpisov