Obvestilo o končanem natečajnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta Pripravnika - Svetovalca (za splošne pravne zadeve)

Datum: 22. 7. 2008
Šifra: 100-12/2008
 


OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU


Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta Pripravnika – Svetovalca (za splošne in pravne zadeve), številka javnega natečaja 100-12/2008, ki je bil dne 16. 5. 2008 objavljen na spletni strani Občine Škofljica in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbrana kandidatka. 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje mag. Lorena Goričan, telefon 01/360 16 04. 

 

 

        Boštjan  Rigler, univ.dipl.inž.grad.
                       Ž U P A N

Arhiv razpisov