JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V SEZONI 2017 / 2018               
Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica (Glasnik, uradne objave 7 / 2007)

Občina Škofljica objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V SEZONI 2017 / 2018

 

1. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi, organizirane skupine občanov in podjetja, s sedežem v in izven Občine Škofljica.

 

2. V športnih objektih Škofljica je možna vadba, treningi in rekreacija za športna društva, klube ter organizirane skupine in sicer vse dni v tednu, predvidoma od 16.00 do 22.00 (od ponedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah (po dogovoru).

 

3. V športnih objektih je možno izvajati sledeče športne dejavnosti:

  • veliko športno dvoran  je možno s predelnimi stenami razdeliti na tri rekreativne površine;
  • velika športna dvorana: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, …komercialni najem: športna tekmovanja, koncerti, seminarji;
  • 1/3 velike športne dvorane: košarka, odbojka, badminton, karate in izvajanje drugih oblik splošne vadbe;
  • telovadnica: dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, rekreacija za najmlajše in starejše, badminton, odbojka;
  • plesna dvorana: ples, rekreacija;
  • fitnes soba: razgibavanje na različnih orodjih.

 

4. Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjena v kakovostni in tekmovalni šport in so vključena v financiranje programov športa iz proračuna Občine Škofljica.

 

5. Vloga za koriščenje športnih objektov (vključno z vsemi prilogami in navodili) je objavljena na spletni strani občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno po navodilih , z obveznimi prilogami pošljete do četrtka 22. junija 2017 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali na e-naslov: zdravko.iglicar@siol.net

 

6. Cenik za koriščenje športnih objektov je objavljen na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si . 

V ceno uporabe je vključeno koriščenje: očiščenega in ogrevanega prostora za rekreacijo, ene garderobe, sanitarije, tuša ter parkirišča pred dvorano.

 

7. Pričetek sezone je predviden:                                                   ponedeljek, 4. september 2017     

   Zaključek sezone je predviden:                                                               petek, 22. junij 2018

 

8. Na osnovi pregleda prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog uporabe športnih objektov. Med Občino Škofljica in  uporabniki športnih površin bo sklenjena letna pogodba.

 

Šifra:      674 –  11/2017                                                                           Občina Škofljica:

Datum:   22. maj 2017                                                                           Župan Ivan Jordan, l.r.

                                                                                                                   Župan

 Vloga

 

Priloga - urniki:

fitnes

Plesna dvorana

Telovadnica

- Velika dvorana  

 

 

 

Arhiv razpisov