Javno naročilo: Oprema za OŠ Škofljica – PŠ Lavrica

javno naročilo :  Oprema za OŠ Škofljica – PŠ Lavrica

objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko oznake :  JN007548/2017-B01

rok za oddajo je: 30.8.2017 do 12. ure

DOKUMENTACIJA  (8,7MB zip)

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=218651

Pri pregledu objavljenih načrtov je bilo ugotovljeno, da je pomotoma izpadel načrt za postavko
2.3. NO/PT-29 v delu B.2. NETIPSKI PULTI Obrazca št. 14 - Predračun. Načrt objavljamo.

DOKUMENTACIJA  (nova zip)

Povezava do objave:  http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=219678

 

Arhiv razpisov