Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2018

 

 Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Škofljica, sprejetega na 16. redni seji dne 29. junija 2017 o ceni najema oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica, pozivamo športna društva in klube k oddaji vloge za najem oglasnih mest v Večnamenski športni dvorani Škofljica.


Velikost oglasnega mesta je 1414 mm x 1000 mm (B0 format). Na voljo je
32 plakatnih mest.


V primeru, da se s strani različnih najemnikov izkaže večji interes, kot je oglasnih mest, se število želenih oglasnih mest na posameznih vlogah lahko ustrezno (proporcionalno) zmanjša do polnih kapacitet (32 plakatnih mest).

Najem enega oglasnega mesta znaša 80,00 € letno (v ceno ni vključen DDV). Znesek najemnik poravna na podlagi izstavljenega računa.

Izpolnjeno (priloženo) vlogo pošljite do vključno 15. decembra 2017  na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali podpisano, žigosano in preslikano po e – pošti na naslov: zdravko.iglicar@siol.net

 

Interesenti bodo o številu odobrenih oglasnih mest, ki bodo odvisna od števila prejetih vlog, obveščeni najkasneje do  21. decembra 2017.

 

Z najemniki oglasnih mest bo sklenjena pogodba.

vloga

 

Občina Škofljica:
Ivan Jordan,
župan 

Arhiv razpisov