Obvestilo o neuspelem natečajnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta Višjega svetovalca za splošne in pravne zadeve

Datum: 12. 8. 2008
Šifra: 100-33/2008
 


OBVESTILO O NEUSPELEM NATEČAJNEM POSTOPKU


Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve, številka javnega natečaja 100-33/2008, ki je bil dne 17. 6. 2008 objavljen na spletni strani Občine Škofljica in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, ni bil izbran nobeden kandidat. 

Javni natečaj se ponovi.

Dodatne informacije daje mag. Lorena Goričan, telefon 01/360 16 04. 

 

 


        Boštjan  Rigler, univ.dipl.inž.grad.
                     Ž U P A N

Arhiv razpisov