NAMERA O SKLENITVI MENJALNE POGODBE

Datum: 26.4.2018
Številka: 7113-21/2015
Rok oddaje: 16. 5. 2018 

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ki jo zastopa župan Ivan Jordan, objavlja 

NAMERO O SKLENITVI MENJALNE POGODBE

na podlagi metode neposredne pogodbe

  1. Predmet pogodbe na podlagi metode neposredne pogodbe je:

-          odsvojitev nepremičnine:

·         parc. št. 729/66 k.o. 1697-LANIŠČE, ID znak: 1697 729/66, ID  6813112, v izmeri 2861 m²

  -          pridobitev nepremičnin:

         ·         parc. št. 809/1 k.o. 1697-LANIŠČE, ID znak: 1697 809/1, ID 4244386, v izmeri 1698 m² in

            ·         parc. št. 810/2 k.o. 1697-LANIŠČE, ID znak: 1697 810/2, ID 4244387, v izmeri 1163 m².

       2.  Pogodba za menjavo zgoraj omenjenih nepremičnin se sklene po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Škofljica.

 

Občinska uprava

Arhiv razpisov