Javni razpis o koriščenju športnih objektov v lasti občine Škofljica v sezoni 2018 / 2019

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica (Glasnik, uradne objave 7 / 2007)

Občina Škofljica objavlja


JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V SEZONI 2018 / 2019

 
1. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi, organizirane skupine občanov in podjetja, s sedežem v in izven Občine Škofljica.

2. V športnih objektih Škofljica je možna vadba, treningi in rekreacija za športna društva, klube ter organizirane skupine in sicer vse dni v tednu, predvidoma od 16.00 do 22.00 (od ponedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah (po dogovoru).

3. V športnih objektih je možno izvajati sledeče športne dejavnosti:
  • veliko športno dvoran  je možno s predelnimi stenami razdeliti na tri rekreativne površine;
  • velika športna dvorana: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, …komercialni najem: športna tekmovanja, koncerti, seminarji;
  • 1/3 velike športne dvorane: košarka, odbojka, badminton, karate in izvajanje drugih oblik splošne vadbe;
  • telovadnica: dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, rekreacija za najmlajše in starejše, badminton, odbojka;
  • plesna dvorana: ples, rekreacija;
  • fitnes soba: razgibavanje na različnih orodjih.

4. Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjena v kakovostni in tekmovalni šport in so vključena v financiranje programov športa iz proračuna Občine Škofljica.

5. Vloga za koriščenje športnih objektov (vključno z vsemi prilogami in navodili) je objavljena na spletni strani občine Škofljica: https://skofljica.si 
Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno po navodilih , z obveznimi prilogami pošljete do četrtka 21. junija 2018 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali na e-naslov: zdravko.iglicar@siol.net

6. Cenik za koriščenje športnih objektov je objavljen na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si .  
V ceno uporabe je vključeno koriščenje: očiščenega in ogrevanega prostora za rekreacijo, ene garderobe, sanitarije, tuša ter parkirišča pred dvorano.

7. Pričetek sezone je predviden:  ponedeljek, 10. september 2018     
   Zaključek sezone je predviden: petek, 21. junij 2019

8. Na osnovi pregleda prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog uporabe športnih objektov. Med Občino Škofljica in  uporabniki športnih površin bo sklenjena letna pogodba.

Šifra:   674 –
Datum:   24. maj 2018

Občina Škofljica
Ivan Jordan l.r.
Župan

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za prijavo na razpis

Vloga za najem športnih objektov

Fitnes

Osnovna šola telovadnica

Plesna dvorana

Velika dvorana

Arhiv razpisov