Javno naročilo izgradnja igrišča na Orlah

1. faza: izgradnja opornega zidu z ureditvijo odvodnjavanja in pokablitvijo elektro voda

ROK ZA ODDAJO PONUDB: sreda, 5.6.2019 do 12.ure

 

Dokumentacija JN igrišče na Orlah

   

Javno naročilo Igrišče na Orlah je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003396/2019-W01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310338Arhiv razpisov