JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V SEZONI 2019 / 2020

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica (Glasnik, uradne objave 7 / 2007)
Občina Škofljica objavlja

 

JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA
V SEZONI 2019 / 2020

 

1. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi, organizirane skupine občanov in podjetja, s sedežem v in izven Občine Škofljica.

2. V športnih objektih Škofljica je možna vadba, treningi in rekreacija za športna društva, klube ter organizirane skupine in sicer vse dni v tednu, predvidoma od 16.00 do 22.00 (od ponedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah (po dogovoru).

3. V športnih objektih je možno izvajati sledeče športne dejavnosti:
• veliko športno dvoran je možno s predelnimi stenami razdeliti na tri rekreativne površine;
• velika športna dvorana: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, ...komercialni najem: športna tekmovanja, koncerti, seminarji;
• 1/3 velike športne dvorane: košarka, odbojka, badminton, karate in izvajanje drugih oblik splošne vadbe;
• telovadnica: dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, rekreacija za najmlajše in starejše, badminton, odbojka;
• plesna dvorana: ples, rekreacija;
• fitnes soba: razgibavanje na različnih orodjih.

4. Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjena v kakovostni in tekmovalni šport in so vključena v financiranje programov športa iz proračuna Občine Škofljica.

5. Vloga za koriščenje športnih objektov (vključno z vsemi prilogami in navodili) je objavljena na spletni strani občine Škofljica: https://skofljica.si
Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno po navodilih , z obveznimi prilogami pošljete do četrtka 20. junija 2019 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali na e-naslov: zdravko.iglicar@siol.net

6. Cenik za koriščenje športnih objektov je objavljen na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si .
V ceno uporabe je vključeno koriščenje: očiščenega in ogrevanega prostora za rekreacijo, ene garderobe, sanitarije, tuša ter parkirišča pred dvorano.

7. Pričetek sezone je predviden: ponedeljek, 9. september 2019
Zaključek sezone je predviden: petek, 19. junij 2020

8. Na osnovi pregleda prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog uporabe športnih objektov. Med Občino Škofljica in uporabniki športnih površin bo sklenjena letna pogodba.

 

Šifra: 674 - Občina Škofljica

Datum: 31. maj 2019              Ivan Jordan l.r.
             Župan

  

Arhiv razpisov