Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina, s parc. št. 2359/1, k.o. Lanišče, javna pot

Javno naznanilo

Objavljeno na spletu: 17.7.2019

Rok / aktualno do: 1.8.2019 do 00.00

Številka zadeve: 7113-30/2019

   

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se s tem javnim naznanilom objavljenim na spletni strani Občine Škofljica in oglasni deski Občine Škofljica, dne 17.7.2019,  vroči Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina, s parc. št. 2359/1, k.o. 1697 – Lanišče, javna pot, grajeno javno dobro lokalnega pomena, številka: 7113-30/2019, z dne 12.7.2019.

 

Priloga: Odločba

 

 

 

 

Arhiv razpisov