Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina, s parc. št. 1826/1, k.o. 1709 – Želimlje, grajeno javno dobro lokalnega pomena

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se s tem javnim naznanilom objavljenim na spletni strani Občine Škofljica in oglasni deski Občine Škofljica, dne 02.09.2019,  vroči Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina, s parc. št. 1826/1, k.o. 1709 – Želimlje, grajeno javno dobro lokalnega pomena, številka: 7113-28/2019, z dne 29.08.2019.

 

 

 Priloga:   ODLOČBA, parc. 1826/1 k.o. ŽelimljeArhiv razpisov