NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Datum: 02.09.2019

Številka: 7113-46/2018

Rok do:  22.09.2019

 

Občina Škofljica v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 11/2018, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št.31/2018), objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

   

Priloga: namera

Arhiv razpisov