Ugotovitvena odločba

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se s tem javnim naznanilom objavljenim na spletni strani Občine Škofljica in oglasni deski Občine Škofljica, dne 26.11.2019, vroči Odločba o ugotovitvi, da se pri nepremičninah, s parc. št. 2776/2 in 2332/2, k.o. 1696 - Rudnik, ukine status javnega dobra, številka: 03401-04/2019 (8), z dne 20.11.2019

ugotovitvena odločba

Arhiv razpisov