Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2020

Datum: 16.12.2019
Številka: 674 - 27/2019
Povabilo k oddaji vloge za najem oglasnega mesta v
Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2020


Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Škofljica, sprejetega na 16. redni seji dne 29. junija 2017 o ceni najema oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica, pozivamo športna društva, klube in posameznike k oddaji vloge za najem oglasnih mest v Večnamenski športni dvorani Škofljica.
Prednost pri najemu imajo športna društva, ki so registrirana v občini Škofljica in aktivno izvajajo program športa s svojimi ekipami ter so bila v tekočem letu uspešna na razpisu za sofinanciranje programov športa občine Škofljica.

Velikost oglasnega mesta je 1414 mm x 1000 mm (B0 format). Na voljo je 32 oglasnih mest.
V primeru, da se s strani različnih najemnikov izkaže večji interes, kot je oglasnih mest, se število želenih oglasnih mest na posameznih vlogah lahko ustrezno (proporcionalno) zmanjša do polnih kapacitet (32 oglasnih mest).

Najem enega oglasnega mesta znaša 80,00 € letno (v ceno ni vključen DDV). Znesek najemnik poravna na podlagi izstavljenega računa.

Izpolnjeno (priloženo) vlogo pošljite do vključno 5. januarja 2020 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali podpisano, žigosano in preslikano po e - pošti na naslov: zdravko.iglicar@siol.net


Interesenti bodo o številu odobrenih oglasnih mest obveščeni najkasneje do 20. januarja 2020.

Z najemniki oglasnih mest bo sklenjena pogodba.

 

Občina Škofljica:
Ivan Jordan,
župan

vloga

 

Arhiv razpisov