Obvestilo o razpisu - REDNO LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Namen javnega razpisa: REDNO LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN
Za obdobje:                             5 let
Okvirni znesek:              1.500.000,00 €
Rok za prijave:               12. april 2011 do 10. ure
Vsi ostali pogoji javnega razpisa  so uradno objavljeni na Portalu javnih naročil od 2.3.2011 pod številko JN1995/2011.
Arhiv razpisov