JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po odprtem postopku št.: JN 43004-03/2012

JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po odprtem postopku št.: JN 43004-03/2012   Izdelava projektne dokumentacije PGD za celovito prenovo dvorca Lisičje
Na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/pregledobjav.asp, z dne 24. 5. 2012, pod št. JN 43004-03/2012, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku: Izdelava projektne dokumentacije PGD za celovito prenovo dvorca Lisičje.
Rok za predložitev ponudb je do 13. 6. 2012, do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 13.6.2012 ob 13.30 uri v prostorih naročnika.
Arhiv razpisov