Predpisi

Statut, Ur. l. RS 47/19
      
* Poslovnik, Ur. l. RS 47/19
         

PRORAČUNI OBČINE ŠKOFLJICA
 

PRORAČUN ZA LETO 2020

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2020


PRORAČUN ZA LETO 2019

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov  

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
 

PRORAČUN ZA LETO 2018

Rebalans 1 proračuna Občine Škofljice 2018

Spremembe 1 proračuna Občine Škofljica  za leto 2018 

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

Predlog sprememb in dopolnitev pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo

 

PRORAČUN ZA LETO 2017 

Rebalans 1 Proračuna Občine Škofljica za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2017 

 

PRORAČUN ZA LETO 2016
Rebalans 2 ODLOK o spremembah in doplnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
Spremembe proračuna za leto 2016   

Odlok o proračunu za leto 2016

Sprejeti proračun za leto 2016  

PRORAČUN ZA LETO 2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015  

Rebalans 1 proračuna Občine Škofljica za leto 2015

Odlok o proračunu za leto 2015  

Sprejeti proračun za leto 2015  

Kadrovski načrt Občine Škofljica za leta 2015, 2016, 2017  

PRORAČUN ZA LETO 2014

Sprejeti proračun za leto 2014
- Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2014

Predlog proračuna za leto 2014

Kadrovski načrt za leto 2014 in 2015. 

PRORAČUN ZA LETO 2013

Sprejeti proračun 
Sprejete spremembe 1 - 2013

Sprejeti rebalans 1 - 2013 
- Rebalans 1. del
- Rebalans 2. del   

- Proračunska poraba zbirno po področjih porabe, glavnih programih, podprogramih
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Sprejeti rebalans 2 - 2013 

PRORAČUN ZA LETO 2012

Sprejeti proračun
Sprejeti rebalans 1 - 2012 
Sprejeti rebalans  2  - 2012 

Leto 2020 uradne objave in objave v Uradnem listu RS

Leto 2019 uradne objave in objave v Uradnem listu RS

Leto 2018 uradne objave in objave v Uradnem listu RS

Leto 2017 objave v uradnem listu RS

Leto 2016 objave v uradnem listu RS

Leto 2015 objave v uradnem listu RS

Leto 2014 objave v uradnem listu RS

Leto 2013 objave v uradnem listu RS

Leto 2012 objave v uradnem listu RS

Leto 2011 objave v uradnem listu RS

Leto 2010 objave v uradnem listu RS

Leto 2009 objave v uradnem listu RS

Leto 2008 objave v uradnem listu RS

Leto 2007 objave v uradnem listu RS

Leto 2006 objave v uradnem listu RS

Leto 2005 objave v uradnem listu RS

Leto 2004 objave v uradnem listu RS

Leto 2003 objave v uradnem listu RS

Leto 2002 objave v uradnem listu RS

Leto 2001 objave v uradnem listu RS

Leto 2000 objave v uradnem listu RS

Leto 1999 objave v uradnem listu RS